Acties

Op deze pagina vindt u een overzicht van (bewoners)acties.

 • Verkeersproblematiek
 • Parkeerproblemen
 • Het Proosdijpark
 • Het bouwen aan de website
 • Het zoeken naar mogelijkheden voor meer contact tussen de leden door o.a. een nieuwjaarsborrel
 • Bezinning op de toekomst van de vereniging door middel van een enquête onder onze leden
 • Samenwerking met andere organisaties zoals Malkander, Sportservice
 • Het afhandelen van klachten van onze leden
 • Een actie om collectief zonnepanelen aan te schaffen
 • Buitenspeeldag op de kinderboerderij
 • Kunst in de wijk

Als u weet hebt van mensen die nieuw in uw straat zijn komen wonen, wilt u dat dan doorgeven aan onze secretaris: secretaris@steinwijk-ede.nl. Het bestuur wil op deze manier proberen de nieuwe bewoners in onze wijk in beeld te krijgen.”