3 april 2018 – Op een matig bezochte ledenvergadering hebben we afscheid genomen van onze voorzitster Milka Sytsma en bestuurslid Anja Hengstman. Maar we hebben daarna ook weer kennis gemaakt met nieuwe mensen uit de wijk. o.a. de wijkagent, de wijkmanager, handhaving en de nieuwe huurders van voormalig schoolgebouw “de Rots”.
Na de vergadering was er nog een gezellig samen zijn met een hapje en een drankje.

Algemene Ledenvergadering op 3 april 2018

 • Het is nog niet duidelijk wat er met het gebouw “De Rots” gaat gebeuren.
  Inmiddels verzorgt Gapp anti-kraak.
 • Het financieel- en het jaarverslag 2017 is goedgekeurd door de leden. Onze
  vereniging telt nu 275 leden. De schommels zijn inmiddels geplaatst dankzij
  de ingezamelde wijkwaardebonnen.
 • De kascontrolecommissie is akkoord gegaan met het verslag van onze
  penningmeester.
 • Wij willen als vereniging voldoende acties kunnen ondernemen. De contributie
  is nu € 8,00. De aanwezige leden hebben geen bezwaar om de contributie in
  één van de komende jaren te verhogen naar € 10,00.
 • Onze voorzitter Milka Sytsma en bestuurslid Anja Hengstman zijn afgetreden
  en worden bedankt voor hun inzet.
 • De leden gaan akkoord dat Anton Vierbergen en Arnold Fickweiler toetreden
  tot het bestuur.