Anton Vierbergen en Arnold Fickweiler van buurtbelangenvereniging Steinwijk staan bezoekers te woord. (Foto: José van der Burg)

In Veldhuizen A gaat er de komende jaren het nodige veranderen. Reden voor de gemeente Ede om op 3 juli een informatiebijeenkomst te organiseren. Omwonenden kregen informatie over maar liefst 3 grote projecten. De meeste belangstelling ging uit naar het plan dat online veel stof deed opwaaien; de herontwikkeling van het gebouw van Nationale Nederlanden.

Door José van der Burg

Ede – Het gesprek ging veelal over hetzelfde onderwerp. Die ene video die online rond was gegaan met beelden van een hoog en futuristisch gebouw dat op de plek moet komen van het kantoor van Nationale Nederlanden. Het zorgde voor veel onrust, maar volgens de betrokken partijen hoeven mensen weinig waarde te hechten aan de artist impressions in het filmpje.

“Er ligt op dit moment nog helemaal niets vast”, vertelt dhr. van Dijke van projectontwikkelaar Construct. “Maar het heeft in ieder geval iets in beweging gezet, mensen zijn nu wel actief over de plannen gaan nadenken.” Tijdens de bijeenkomst werd er dan ook veel input van de wijk verzameld. “We zijn hier om eerst naar de wensen van de omgeving te luisteren. We gaan niet zomaar iets neerzetten waar de buurt helemaal niet op zit te wachten.”

Tijdelijke invulling

Zorgen waren er ook over de tijdelijke invulling van het pand. De delen van het pand die nu al leeg staan zouden kunnen dienen als huisvesting. In een brief van de gemeente aan omwonenden wordt gesproken over o.a. studenten, uitstroom beschermd wonen en/of arbeidsmigranten. Vragen waren er vooral over de combinatie van die doelgroepen en de uiteindelijke aantallen.

De andere twee projecten konden op veel minder kritische vragen rekenen. De voormalige locatie van basisschool de Rots zal naar alle waarschijnlijkheid voor woningbouw gebruikt gaan worden. Ook dit project staat nog helemaal aan de voorkant, al zullen er wel op korte termijn sloopwerkzaamheden gaan plaatsvinden. De plannen voor het nieuwe gezondheidscentrum op de Bellestein zijn wel al in een vergevorderd stadium, begin volgend jaar wordt er begonnen met bouwen. De reacties zijn veelal positief, aldus Sjoerd Kleppe van Van Swaay Projectontwikkeling. “Iedereen komt er ook gewoon natuurlijk, het is echt voor de bewoners van de wijk. Dus het is heel functioneel.”

Buurtbelangenvereniging

Voor buurtbelangenvereniging Steinwijk zijn het drukke tijden. Voorzitter Arnold Fickweiler vertelt dat er binnen hun bestuur inmiddels iemand speciaal belast is met de drie projecten.

En al die plannen binnen de eigen wijk hebben ook voor extra belangstelling gezorgd van potentiële leden. “We worden door de gemeente heel erg betrokken bij alle ontwikkelingen, we worden echt gevraagd om mee te denken.”

Lees het artikel op edesepost.nl