Kort verslag bestuursvergadering van
28 november 2017

• Proosdijpark
Uiterlijk 1 mei 2018 zal de oplevering van het park zijn. Er wordt zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden gestart . In het park en bij de publieksboerderij komen informatieborden over de voortgang.

• Kerstmarkt.
De kerstmarkt van de publieksboerderij is op woensdag 13 december 2017 van 16:00 tot 21:00 uur. Ook de BBV staat hier met een kraam.

• Waardecheques.
Waar gaan wij in de toekomst voor sparen? Van onze leden hopen wij nieuwe ideeën te krijgen. Uit deze ideeën wordt dan een top 15 samengesteld waar dan over gestemd zal gaan worden.

• Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 13 januari 2018 geeft het bestuur haar nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op publieksboerderij de Proosdij van 15.00 tot 17.00 uur.

• Zorgbelang, samenwerking met de BBV Steinwijk.
Silvia Sikkema werkt bij Zorgplan Gelderland; een aantal partijen werken samen met betrekking tot leefbaarheid. Leefbaarheidsalliantie ondersteunt bewonersinitiatieven.

Verslag Bestuursvergadering d.d.27-09-2017

  • Beste leden van de Steinwijk,

Op dinsdag 27 september 2017 was er een bestuursvergadering . Hieronder vindt U een kort verslag om U als lid goed op de hoogte te houden van wat er speelt in de Steinwijk.

Proosdijpark :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Op 1 november 2017 zijn de plannen gereed en zijn de kosten bekend. Hierna beginnen de werkzaamheden zodat medio 2018 het Proosdijpark wordt opgeleverd. Tijdens de renovatie worden er informatieborden geplaatst.

Waardecheques :

Deze zijn voornamelijk besteed aan het organiseren van de buurtspeeldag op 18 augustus 2017. Nu zijn wij aan het sparen voor twee schommels in de speeltuin “Superstein’ bij de kinderboerderij. Mocht er hierna nog budget zijn dan kunnen de cheques nog gebruikt worden voor de ideeën die de leden al hebben ingebracht tijdens de “Tour de Steinwijk’.

Daarom vragen wij nogmaals uw aandacht om zoveel mogelijk waardecheques te verzamelen en bij het bestuur in te leveren.      U hoeft de waardecheques niet te activeren.

Wij hopen natuurlijk samen met U weer op een succes.                                                       

Naast de jaarverslagen zullen hier ook de verslagen van de commissievergaderingen komen te staan.

Jaarverslag 2016

Verslag algemene ledenvergadering 2016

Jaarverslag 2015

Verslag algemene ledenvergadering 2015