Op 6 augustus was de bijeenkomst over de plannen van BORIZ met Geerestein 29 waarbij ook vertegenwoordigers van de gemeente Ede aanwezig waren.

De bewoners en het bestuur van de BBV Steinwijk hebben onomwonden hun standpunten naar voren gebracht. Veel gehoorde zaken: verkeerde volgorde, onbetrouwbaar, onvoldoende spreiding, leugens, slechte communicatie, opsplitsing van een woning na 18-4-2019 is gewoon verboden, geen vergunning, beklag bij een eventueel besluit. De emoties liepen, begrijpelijk, soms hoog op.

Aan het eind was wel duidelijk dat de aanwezige buurtbewoners en de BBV maar 1 advies hadden: GEEN vergunning afgeven.

Afgesproken werd om de communicatie van de aanwezigen met de gemeente via het bestuur van de BBV te laten verlopen. Dat betekent niet, dat bewoners geen eigen mening meer hebben en dus hun eigen standpunten gewoon houden en bij een eventueel bezwaar nog steeds hun persoonlijke zienswijze kunnen geven.

Wij zullen de informatie doorsturen. Velen van de aanwezige bewoners zijn lid van de BBV Steinwijk en hebben hun e-mailadres al doorgegeven, maar mocht u ook via de mail betrokken willen worden, omdat u belanghebbende bent, geef uw e-mailadres dan even door aan: voorzitter@steinwijk-ede.nl

Op 7 augustus ontving het bestuur van de BBV een mailtje van de betrokken ambtenaar van de gemeente Ede met de volgende inhoud: Inmiddels heb ik mijn collega en zorgaanbieder Boriz gesproken. Er is besloten om voorlopig te stoppen met de verbouwing en om voorlopig geen vergunning aan te vragen.

Is dit het nu? Nee. Er wordt VOORLOPIG geen vergunning aangevraagd. Alles blijft dus mogelijk!

Is dit dan niets? Het is zeker wel iets. BORIZ en de vertegenwoordigers van de gemeente Ede zijn nu duidelijk op de hoogte van de standpunten en het advies van buurt: GEEN vergunning afgeven voor Geerestein 29! En BORIZ en de gemeente hebben naar aanleiding van de bijeenkomst besloten om VOORLOPIG geen vergunning aan te vragen.

Bestuur BBV Steinwijk