Deze steen is een herinnering aan Harry Deemter die namens het bestuur van de BBV afgevaardigde was in de werkgroep Proosdijpark. Harry heeft zich zeer enthousiast ingezet voor het behoud van de heemtuin die hij “de parel van het park” noemde. In januari is hij overleden en deze steen bepaalt ons bij zijn inzet voor het park.