Gemeente Ede heeft naar bewoners van Veldhuizen A een uitnodiging gestuurd in verband met een informatiebijeenkomst over verschillende ontwikkelingen binnen de wijk. Deze bijeenkomst is op woensdag 3 juli.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de verschillende ontwikkelaars en Buurtbelangenvereniging Steinwijk.

Projecten in de wijk:
Loevestein 33 – Gebouw Nationale Nederlanden
Goudenstein 1 – Voormalige basisschool De Rots
Gezondheidscentrum – Bellestein

Lees de uitnodiging met bijlagen