Ede, 10 januari 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 april 2019 staat ook de bestuursverkiezing op de agenda.

Er zijn 3 vacatures vanuit het huidige bestuur:
Afgetreden: Agnes en Cees Methorst (vervulden samen 1 bestuursfunctie)
Statutair aftredend: Peter Steinfort Schaap, herkiesbaar & Marten Kuipers, herkiesbaar

Het bestuur stelt voor om het aspirant bestuurslid Tim Tiemens te benoemen tot bestuurslid.

Indien leden van de BBV zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, kunnen zij zich voor 25 februari 2019 opgeven bij de secretaris. Secretariaat: Madoeralaan 27, e-mailadres: secretaris@steinwijk-ede.nl