Algemene ledenvergadering d.d. 9 april 2019
Ook dit jaar is de algemene ledenvergadering goed bezocht door onze leden.
Hieronder vindt u de belangrijkste punten:

  • Tim Tiemens is ons nieuwe bestuurslid. Hij is contactpersoon met de gemeente Ede
  • Wijkwaardebonnen: organisatie van de buurtspeeldag en plaatsing van een AED.
  • De kascontrole heeft plaatsgevonden op 16 februari 2019 door de heren Kees Sintnicolaas en Arjen Tompkins. Zij zijn hiermee akkoord gegaan.
  • Actiepunten zijn: Commissie communicatie en Commissies Goudenstein 1 (De Rots) en Loevestein 33 (gebouw NN). Naast contact met de gemeente ook met de politiek in gesprek gaan.
  • Sprekers zijn: Mohammed Aaras (wijkagent) en Bram Snaterse (wijkbeheerder). Telefoonnummer wijkagent is: 06 1003 0171.
  • Jan Bosch, 1e voorzitter en medeoprichter van de vereniging gaat verhuizen buiten de Steinwijk. Gezien zijn verdiensten nemen wij van hem afscheid door hem erelid te maken.