Via bezorgde bewoners is het bestuur van de BBV Steinwijk op de hoogte gesteld van de plannen van zorgaanbieder BORIZ met betrekking tot begeleid wonen voor jongvolwassenen in de woning op Geerestein 29.

BORIZ gaat een gesprek met de buurt houden op 6 augustus om 19.30 uur in de zorgboerderij Makandra te Ede. Uitnodigingen hiervoor zijn reeds verzonden.
Omdat BORIZ het begrip “omliggende bewoners” nogal beperkt uitlegt, heeft niet iedereen in de buurt, die bezorgd is, een uitnodiging ontvangen. Vandaar dit stukje op de site.
Bent u benieuwd/bezorgd/betrokken? Meld u dan aan voor de bijeenkomst via onze contactpersoon in deze: Wim Eikelboom Geerestein 27.
Natuurlijk zal het bestuur van de BBV Steinwijk ook aanwezig zijn, net als een vertegenwoordiger van de gemeente Ede.

De vertegenwoordiger van de gemeente heeft overigens aangegeven dat er voor plannen om er begeleid wonen voor jongvolwassenen te realiseren, een vergunning van de gemeente nodig is. Kamerverhuur zonder vergunning is in strijd met het voorbereidingsbesluit parapluplan wonen. De gemeente neemt pas een beslissing over het wel/niet afgeven van een vergunning, nadat een gesprek met de buurt heeft plaatsgevonden.

Volgens berichten uit de buurt is de aanpassing van de woning door BORIZ al in volle gang. In welk stadium is het project?

Bestuur BBV Steinwijk