Bron: Edese Post d.d. 10-05-2017, door Ester Wormgoor.

Meer beplanting, een bijenhotel, meer kleur, een kunstwerk, meer bankjes, een heemtuin, drijvende eilandjes en nestkastjes voor vogels om te broeden. Maandagmiddag presenteerde de werkgroep Proosdijpark haar plannen om van het Proosdijpark weer een echt park te maken.

Door Ester Wormgoor

EDE – Het is nog maar net vier uur als de eerste nieuwsgierigen binnendruppelen bij publieksboerderij De Proosdij. Vandaag laat de werkgroep Proosdijpark buurtbewoners zien welke plannen er zijn gemaakt voor hun park. De werkgroep bestaat uit buurtbewoners, de visserijvereniging, de bijenclub en de kinderboerderij. Eén van hen is Milka Sytsma, zij is voorzitter van buurtbelangenvereniging Steinwijk en vanaf het begin betrokken bij de renovatie van het park. “Het Proosdijpark is binnen de bebouwde kom van Ede het grootste park. Door het intensieve gebruik en de verstreken jaren was het park gedateerd en toe aan een opknapbeurt. Zeven jaar geleden zijn wij begonnen met het inventariseren van punten die voor verbetering in aanmerking kwamen. Zo waren de struiken te hoog, waardoor er een gevoel van onveiligheid was ontstaan, er waren te weinig bankjes, er was geen goede verdeling van prullenbakken, waardoor er veel vervuiling ontstond en het hekwerk rondom de kinderboerderij moest hoognodig vervangen worden. Ideeën waren er genoeg en wij kregen als werkgroep vrij spel om daarmee aan de slag te gaan.”
Helaas, het liep anders. “Er werd voornamelijk ingezet op groot onderhoud. Om een doorstart te kunnen maken, stelt de gemeente nu drie ton extra ter beschikking. Het verslag dat in 2014 is gemaakt, blijft bij de herstart het uitgangspunt. Deskundigen helpen om de plannen uit te voeren. Binnen het park zijn er veel thema’s die allemaal aan bod komen. Zo komt er een heemtuin met thema’s zoals flora en fauna, beleving, gezondheid en geluk. Deze wordt door de gemeente aangelegd en met vrijwillige hulp van een hovenier en buurtbewoners onderhouden. Ook is er aandacht voor de visserij en ecologie. De entrees worden opgeknapt, de verlichting krijgt aandacht, aan de voorkant van het park komt een lage omheining, de amfibieënpoel wordt in ere hersteld, er komen meer beschutte plekken waar vogels kunnen broeden en er worden borden geplaatst met informatie over wat er in het park te zien is. De plannen zullen naar verwachting 1 april volgend jaar zijn uitgevoerd. Ook bekijken we het onderhoud in de toekomst.”
Milka heeft nog wel een wens; een parkwacht. Onderhoud en handhaving kunnen voorkomen dat het park wordt zoals het was. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nu goed wordt aangepakt.”