Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie van de Buurtbelangenvereniging Steinwijk heeft voorzitter Arnold Fickweiler gemeld, dat de Steinwijk een stuk veiliger is geworden, omdat de Steinwijk vanaf nu een 24/7 bereikbare AED heeft, die is aangemeld bij het landelijke AED netwerk.

Ede – De Hartstichting stimuleert het plaatsen van AED’s, via filmpjes rondom journaal uitzendingen: “Maak je buurt veiliger”. En als je de check doet op de site van de Hartstichting blijkt dat de Steinwijk geen AED heeft, die aan alle gestelde eisen van de Hartstichting voldoet. En dat er wel 2 AED’s nodig zijn in de Steinwijk.

Veel mensen uit de Steinwijk, die hun wijkwaardebonnen aan de BBV gaven, meldden ook dat ze een goed doel hadden: een altijd bereikbare AED in de wijk.

Via de Hartstichting en met behulp van de wijkwaardebonnen heeft de BBV Steinwijk een AED aangeschaft. Alle wijkbewoners hebben kunnen meebeslissen waar de AED het beste zou kunnen komen en zelfs kon je jouw huis beschikbaar stellen om de AED op te hangen. Na afweging van alle argumenten is door het bestuur gekozen voor een plaats middenin de wijk: Blijdestein 5.

Dat is het adres van Jan Wagenaar de penningmeester van de BBV. Er is dus continu toezicht door het bestuur. Een ander bestuurslid, Peter Steinfort Schaap, is gediplomeerd om een AED te bedienen en woont vlakbij de AED.
Dat is niet noodzakelijk, omdat bij een 112 melding alle hulpverleners worden gewaarschuwd met de precieze plaats en de code van de AED.
Eigenlijk zou er dus nog een AED in de Steinwijk moeten komen liefst aan de andere kant van de Goudenstein. Het bestuur heeft zich voorgenomen om zich daarvoor bij de volgende rondes van de wijkwaardebonnen, in te spannen.

Maar één ding is nu al zeker. Dankzij de wijkbewoners, hun wijkwaardebonnen en Ben Borgman die de AED vakkundig heeft opgehangen en op de stroom heeft aangesloten, is de Steinwijk voor iemand die een hartstilstand krijgt, een stuk veiliger geworden.