Verslagen

Naast de jaarverslagen zullen hier ook de verslagen van de commissievergaderingen komen te staan.

Tour de Steinwijk

In de maanden mei en juni van 2017 heeft het bestuur van de BBV Steinwijk een Tour door de wijk gemaakt.
Er is huis aan huis geflyerd en op in totaal zes momenten hebben wij alle bewoners van de Steinwijk uitgenodigd met ons in gesprek te gaan.
Alle bewoners van de Steinwijk zijn op deze bijeenkomsten in de gelegenheid geweest om hun wensen, ideeën, tips, klachten e.d. te uiten. Deze zijn allemaal verzameld in een document en besproken met de wijkbeheerder. Hij heeft per onderwerp aangegeven wat er mee zou kunnen gebeuren. Het volledig uitgewerkte document kunt u hier onder vinden .

Bewonerswensen n.a.v. Tour de Steinwijk

 

2018

Kort verslag bestuursvergadering van 20 februari 2018 Stukje voor de website