Onderstaande tekst is afkomstig uit een mail van KUDO Bouw BV

Gebouw 2 (T-vormig gebouw) nadert zijn voltooiing
Op 8 november is de eerste fase (zijde Bellestein, 72 appartementen) van het grote T-vormige gebouw opgeleverd aan Woonstede. Inmiddels is de 2e fase (zijde Batenstein) ook zover dat deze kan worden opgeleverd aan Woonstede. Dit vind plaats op donderdag 1 december.
Begin januari ’23 is het gehele gebouw voltooid zijn en zal de laatste fase (zijde Kastelenlaan) aan Woonstede worden overgedragen.

Intrek bewoners en parkeren
De eerste “shift” bewoners zullen op 5 december de sleutels uitgereikt krijgen. T/m de kerst zullen in totaal van ca. . 100 woningen de sleutels worden uitgereikt aan de toekomstige bewoners. De bouwhekken zullen verplaatst worden zodat de bewoners via de inrit aan de Batenstein hun woning kunnen bereiken. Tussen het T-vormige gebouw en de vijver is (de tijdelijke) parkeergelegenheid gecreĆ«erd. De hekken zullen van bordjes voorzien worden zodat voor bewoners en bezoekers duidelijk is waar er geparkeerd kan worden. De inrit aan de Loevestein zal in gebruik blijven als bouwinrit!

Gebouw 3 (hoek Kastelenlaan/Loevestein)
De voorbereidingen zijn in volle gang en inmiddels is er een begin gemaakt met het demonteren van de gevels die vernieuwd zullen worden. Als de weersomstandigheden meewerken zullen we begin volgend jaar met de binnen afbouw starten. De prognose is dat we medio 2023 ook dit gebouw zullen afronden en overdragen aan de afnemer. De bedoeling is dat bouwverkeer voor dit gebouw zoveel mogelijk gebruik zal maken van de inrit aan de Loevestein.

Nieuwbouw gebouw 4 (zijde vijver)
Ook voor dit gebouw is de ontwikkeling in volle gang en zitten we volop in het ontwikkel/ontwerp proces. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is zullen we dit kenbaar maken. De sloop van het gebouw wat op deze plek stond (voor insiders: de kantine) is inmiddels al uitgevoerd zodat er ruimte is om auto’s te parkeren.

Inrichting openbaar terrein
Gelijktijdig met de realisatie van gebouw 3 zal er een start gemaakt worden met de inrichting van het (toekomstige) openbare gebied. Grofweg is dit het gebied rondom alle gebouwen op het terrein. Hierbij zal o.a. straatwerk, groen, verlichting, afvalvoorzieningen e.d. worden aangelegd. Om de overlast voor u als omwonenden en de bewoners te beperken zal dit in meerdere fasen worden uitgevoerd. Op deze manier hoeven niet alle bewoners elders te parkeren, en is een deel van het terrein steeds gedeeltelijk beschikbaar. Het laatste deel van deze herinrichtings werkzaamheden kan uiteraard pas uitgevoerd worden nadat ook gebouw 4 is voltooid.

Kudo Bouw BV
Storkstraat 25
3905 KX Veenendaal